Vælg en side

Velkommen til Gribskov Landligger Forbund

Forbundets formål er at fremme sager af fælles interesse for landliggerne i Gribskov Kommune overfor blandt andet statslige, regionale og kommunale myndigheder samt offentlige og private virksomheder og initiativer.

Vi har alle investeret i vores sommerhus i et dejligt sommerhusområde i Gribskov Kommune. Dette uanset om vi har søgt og fået dispensation for helårsstatus.

Vi vil værne om vores sommerhusområder og aktivt arbejde for at Lokalplaner og/eller Tinglyste Deklarationer respekteres af myndigheder og grundejere i samarbejde med Gribskov Kommune, som lovmæssigt har det juridiske ansvar og den formelle påtaleret .

Vi vil bestræbe os på at holde vore medlemsforeninger orienteret om, hvad der sker i og omkring os i Gribskov Kommune.

Vi vil være et forum for menings- og erfarings- udveksling og en aktiv støttefunktion for vore medlemsforeninger.

Vi vil bestræbe os på, at vore stemmer bliver hørt og taget med i de af Kommunens, Statens og Offentlige /Private Myndighedernes overvejelser der berører os sommerhus- ejere gennem en åben kontakt med disse myndigheder og med vore medlemsforeninger og lokale medier.